Hamilton Christian School
Quality Christian Education

International

Mingyi Zhang

Mingyi Zhang

International Student Director

Email : International@hamiltonchristian.school.nz

Feby Thompson

Feby Thompson

Homestay Co-ordinator

Email : homestay@hamiltonchristian.school.nz

Naomi Verner

Naomi Verner

Teacher - ESOL

ESOL Teacher

Email : naomi.verner@hamiltonchristian.school.nz

Heather Anderson

Heather Anderson

Teacher - Secondary School

Year 11-13 Business Studies Teacher & ESOL

Email : heather.anderson@hamiltonchristian.school.nz